SLUŽBENI DOKUMENTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ĐAKOVO

.

2022. GODINA

REALIZACIJA PROGRAMA RADA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ĐAKOVO

STATISTIČKO IZVJEŠĆE JAVNE NABAVE

PLAN NABAVE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ĐAKOVO ZA 2022. GODINU

ZAPISNIK O FINANCIJSKOJ I NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

REFERENTNA STRANICA FINA OBRASCA

PLAN PRORAČUNA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ĐAKOVO ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

ODLUKA O POVJERENSTVU

IZVJEŠĆE KNJIGE DUGOTRAJNE IMOVINE ZA 2021. GODINU

FINA OBRASCI ZA 2021. GODINU

FINA POVRDA

EVIDENCIJA OBVEZA I POTRAŽIVANJA

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021. GODINU

.

2021. GODINA

.

ZAPISNIK O OTVARANJU I OCJENI PONUDA

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – OBAVIJEST O NABAVI

CJENIK

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA RADA ZA 2020. GODINU

PLAN NABAVE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ĐAKOVO ZA 2021. GODINU

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020. GODINU

PROJEKCIJA PRORAČUNA OD 2021. DO 2023. GODINE

FINA OBRASCI ZA 2020. GODINU

POTVRDA FINE O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020. GODINU

DODIJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA

PLAN I PROGRAMA RADA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ĐAKOVO ZA 2021. GODINU

.

2020. GODINA

.

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – OBAVIJEST O NABAVI – PRIKUPLJANJE PONUDA DO 3. RUJNA

ODLUKA O PONIŠTENJU POZIVA NA JEDNOSTAVNU JAVNU NABAVU

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

PLAN NABAVE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ĐAKOVO ZA 2020. GOD.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

PROJEKCIJA PRORAČUNA OD 2019. GOD. DO 2021. GOD.

FINANCIJSKI OBRASCI ZA 2019. GODINU

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PRIJAM U SLUŽBU

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA GKČ ĐAKOVO

PRAVILNIK O RADU

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU GKČ ĐAKOVO

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA RADA ZA 2019. GODINU

.

2019. GODINA

.

PLAN NABAVE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ĐAKOVO ZA 2019. GOD.

PROGRAM RADA ZA 2019. GODINU

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA RADA ZA 2018. GODINU

PLAN PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

POTVRDA FINA 2018.

INVENTURA OBAVEZA I POTRAŽIVANJA 2018. GODINA

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017. GODINU

.

SLUŽBENI DOKUMENTI

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ĐAKOVO

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU DOKUMENTARNIM GRADIVOM IZVAN ARHIVA

.

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA STRUČNIH ZVANJA U KNJIŽNIČARSKOJ STRUCI

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU I NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA OSTVARENIH OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ĐAKOVO

PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA I KORIŠTENJU KNJIŽNIČNE GRAĐE I OPREME U GRADSKOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI ĐAKOVO

PROCEDURA O IZDAVANJU I OBRAČUNU NALOGA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA

PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA, NJIHOVE PROVJERE I PRAVOVREMENO PLAĆANJE

PROCEDURA NAPLATE PRIHODA

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

PRAVILNIK O PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE

ZAKON O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI

ZAKON O KNJIŽNICAMA

ZAKON O UPRAVLJANJU JAVNIM USTANOVAMA U KULTURI

ZAKON O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI

NADOPUNA ZAKONA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI

STATUT

STRATEŠKI RAZVOJ GKČ ĐAKOVO

STANDARDI ZA NARODNE KNJIŽNICE

PRAVILNIK O OTPISU I REVIZIJI KNJIŽNIČNE GRAĐE

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE – POVEZNICA