RAVNATELJ
• Anđelka Blažević, dipl. knjižničar

STRUČNO VIJEĆE

Kristina Podgornik, dipl. knjiž.

Kristina Kikić, dipl. knjiž.

Marija Rajčić, dipl. knjiž.

Tomislav Drmić, knjižničar

Ana Reibli, knjižničarka

Zorica Laitkam, pom. knjižničarka

Ana Brataljenović, pom. knjižničarka