Obavijest o privatnosti

.

Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo je ustanova u kulturi čiji je osnivač Grad Đakovo. Zajedničkim djelovanjem zaposlenika te uz podršku partnera i suradnika osigurava edukacijske, informacijske i kulturne usluge svojim korisnicima. Kako bi Vam se omogućilo korištenje usluga, Gradskoj knjižnici i čitaonici Đakovo (u daljnjem tekstu Knjižnica) potrebni su Vaši osobni podaci.

Osobni je podatak svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Sa svim Vašim osobnim podacima koje Knjižnica prikuplja, čuva ili ih na drugi način obrađuje postupa se u cijelosti u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i svim drugim primjenjivim podacima o zaštiti osobnih podataka koji su trenutno na snazi.

Voditelj obrade osobnih podataka je Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo, Kralja Tomislava 13, 31400 Đakovo, OIB 29981422793, tel: 031/812 – 045, e – mail: djknjiznica@gmail.com
Službenik za zaštitu podataka dostupan je na tel: 031/812-045 ili na mail: djknjiznica@gmail.com

O Vama se prikupljaju podaci koji su potrebni da se s Vama sklopi ugovorni odnos temeljem kojeg postajete član Knjižnice i koristite usluge, da se ispune pravne obveze prema Vama ili prema trećim osobama ili zato što je to u legitimnom interesu, npr. kako bi se moglo organizirati poslovanje i poboljšati usluge. Tako se prikupljaju, na primjer, Vaše ime i prezime, osobni identifikacijski broj, kontaktna adresa, podatak o Vašim prethodnim posudbama, potpis, podatak o Vašem obrazovanju, spolu, statusu te drugi Vaši kontaktni podaci.

.

Pravne osnove prikupljanja Vaših osobnih podataka

.

• Ispunjenje ugovorne obveze

Pojedini podaci o Vama, poput Vašeg imena i prezimena ili datuma upisa, prikupljaju se kako bi Vam Knjižnica mogla pružiti uslugu i omogućiti Vam upis u člansku evidenciju. Za to je potreban Vaš vlastoručni potpis.

• U svrhu uspostave, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

Moguće je i da se neke informacije o Vama prikupljaju kako bi se mogli uspostaviti ili ostvariti pravni zahtjevi prema Vama u svrhu zaštite knjižnične građe. Zaštita knjižnične građe jedna je od pravnih obveza Knjižnice koja proizlazi iz odredbe članka 45. Zakona o knjižnicama.


• U svrhu legitimnog interesa

Pojedine informacije o Vama, poput povijesti posudbe, čuvaju se kako bi se moglo bolje i uspješnije organizirati poslovanje. Podaci o povijesti posudbe bitni su zbog evidencije naslova i autora zanimljivih korisnicima usluga, kako bi se na temelju tih informacija korisnicima mogla ponuditi bolja usluga. Uvid u te podatke imaju isključivo ovlašteni djelatnici i Vi te ih se ne dijeli s trećim osobama. Na temelju te evidencije u svakom trenutku, internetom ili osobno, možete samostalno provjeriti koje ste naslove posudili. Djelatnici Vam nakon uvida u povijest posudbe, isključivo na Vaš zahtjev, mogu preporučiti autore i naslove koji bi Vas mogli zanimati.

Informacije o Vama poput dobi, statusa, stručne spreme ili spola prikupljaju se isključivo kako bi se pomoću tih podataka kvalitetnije organiziralo poslovanje Knjižnice, bolje upoznalo korisnike te kako bi ti podaci omogućili unaprjeđenje usluga koje Vam Knjižnica pruža ili pak osmišljavanje novih usluga koje bi Vam mogle biti zanimljive.

Podaci o statusu, spolu ili stručnoj spremi prikupljaju se za potrebe statistike te ih se nikada ne koristi u marketinške svrhe niti ih se ustupa trećim osobama. Ovi podaci dijele se isključivo s nacionalnim i međunarodnim udruženjima knjižnica te Državnim zavodom za statistiku i to u agregiranom i anonimiziranom obliku koji onemogućuje povezivanje s identificiranom fizičkom osobom.

• Uz Privolu

U određenim će se slučajevima podaci o Vama prikupljati i obrađivati zato što ste to dopustili. U takvim slučajevima uvijek je riječ o podacima koji nisu uvjet za pružanje usluge korisniku te danu privolu u svakom trenutku možete povući. Ovdje je riječ o podacima koje ste unijeli u pristupnicu, iako su takvi podaci označeni kao neobvezni.

Pristup Vašim osobnim podacima imaju isključivo ovlašteni djelatnici kojima su Vaši osobni podaci potrebni za ispunjavanje zadataka koji su u opisu njihovog radnog mjesta, a kako bi Vama mogli pružiti uslugu i kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje sustava. U Vaše osobne podatke uvid mogu imati i partneri i suradnici Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo, npr. revizori, porezna tijela, pravni savjetnici ili vanjski pružatelji usluge održavanja IT sustava.

Vaši se osobni podaci ne iznose izvan Republike Hrvatske i nikad se ne ustupaju trećim osobama u marketinške ili promidžbene svrhe.
Knjižnica brine o zaštiti Vaših osobnih podataka. Informacije o Vama zaštićene su odgovarajućim organizacijskim i tehničkim mjerama koje su namijenjene sprječavanju neovlaštenog pristupa ili zlouporabe Vaših osobnih podataka. U slučaju sumnje na bilo kakav slučaj zlouporabe, gubitka ili neovlaštenog pristupa Vašim osobnim podacima, molimo Vas da o tome obavijestite Knjižnicu bez odgode.

Vaši osobni podaci neće se čuvati duže nego što je to potrebno za ispunjenje svrhe radi koje su podaci prikupljeni, osim ako je na temelju ugovora, zakona ili internog akta propisan dulji rok čuvanja. Kada Vaši podaci više ne budu potrebni, Knjižnica će Vaše osobne podatke izbrisati iz sustava, a fizičke kopije uništiti.

.

Vaša prava

.


Čak i ako se već obrađuju Vaši osobni podaci, imate pravo njima raspolagati na sljedeće načine:
• Pristup – imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima u bilo kojem trenutku te zatražiti da Vam se omogući uvid u sve Vaše osobne podatke koji se obrađuju
• Prigovor – imate pravo prigovoriti određenim aktivnostima obrade osobnih podataka ili tražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka
• Prijenos – imate pravo zatražiti prijenos Vaših podataka drugom pružatelju usluga. Ovo pravo omogućuje Vam da zatražite od Knjižnice da Vam dostavi sve Vaše podatke u strojno čitljivom obliku ili da ih se izravno uputi drugom pružatelju usluga
• Ispravak – imate pravo ažurirati, ispraviti ili dopuniti svoje osobne podatke u bilo kojem trenutku
• Brisanje – možete zatražiti brisanje osobnih podataka koje Knjižnica ima o Vama
• Pritužba – u slučaju da imate prigovor na rad Knjižnice u vezi prikupljanja, čuvanja i obrade osobnih podataka pritužbu možete podnijeti nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka