Rado ćemo prihvatiti svaki prijedlog za nabavu knjižnične građe koju ne posjedujemo u našim zbirkama.

.