SLUŽBENI DOKUMENTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ĐAKOVO

.

SLUŽBENI DOKUMENTI


.

STATUT

PRAVILNIK O RADU

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ĐAKOVO

PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA I KORIŠTENJU KNJIŽNIČNE GRAĐE I OPREME U GRADSKOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI ĐAKOVO

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

PRAVILNIK O PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE

STRATEŠKI RAZVOJ GKČ ĐAKOVO

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU I NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA OSTVARENIH OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI

PROCEDURA O IZDAVANJU I OBRAČUNU NALOGA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA, NJIHOVE PROVJERE I PRAVOVREMENO PLAĆANJE

PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA

PROCEDURA NAPLATE PRIHODA

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

PLAN KLASIFIKACIJSKIH I BROJČANIH OZNAKA

.

ZAKONI


.

.

ZAKON O KNJIŽNICAMA

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI

ZAKON O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

ZAKON O UPRAVLJANJU JAVNIM USTANOVAMA U KULTURI

ZAKON O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI

NADOPUNA ZAKONA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI

STANDARDI ZA NARODNE KNJIŽNICE

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU DOKUMENTARNIM GRADIVOM IZVAN ARHIVA

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA STRUČNIH ZVANJA U KNJIŽNIČARSKOJ STRUCI

PRAVILNIK O ZAŠTITI, REVIZIJI I OTPISU KNJIŽNIČNE GRAĐE

REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE – POVEZNICA

2024. GODINA


.

2023. GODINA


.

JAVNA NABAVA

ZAHTJEV ZA PRETHODNU SUGLASNOST GRADONAČELNIKA

SUGLASNOST

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

PRIJEDLOG GOSPODARSKIH SUBJEKATA ZA POZIV JEDNOSTAVNE JAVNE NABAVE

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE

.

2022. GODINA


JAVNA NABAVA

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – OBAVIJEST O NABAVI

ODLUKA O PONIŠTENJU POZIVA NA JEDNOSTAVNU JAVNU NABAVU

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – OBAVIJEST O NABAVI

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

STATISTIČKO IZVJEŠĆE JAVNE NABAVE

ODLUKA O POVJERENSTVU

.

IZVJEŠTAJI

REALIZACIJA PROGRAMA RADA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ĐAKOVO

2021. GODINA


JAVNA NABAVA

ZAPISNIK O OTVARANJU I OCJENI PONUDA

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – OBAVIJEST O NABAVI

IZVJEŠTAJI

CJENIK

PLAN I PROGRAMA RADA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ĐAKOVO ZA 2021. GODINU

.

2020. GODINA


.

JAVNA NABAVA

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – OBAVIJEST O NABAVI – PRIKUPLJANJE PONUDA DO 3. RUJNA

ODLUKA O PONIŠTENJU POZIVA NA JEDNOSTAVNU JAVNU NABAVU

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

IZVJEŠTAJI

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PRIJAM U SLUŽBU

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA RADA ZA 2019. GODINU

.

2019. GODINA


.

IZVJEŠTAJI

PROGRAM RADA ZA 2019. GODINU

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA RADA ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017. GODINU

.

.