Čimbenici psihosocijalnog razvoja djece sportaša / Renata Barić

.

Statistika pokazuje da se veliki broj djece od rane dječje dobi bavi sportom. Roditelji usmjeravaju svoju djecu u sport očekujući pozitivne učinke po tjelesni, motorički i psihološki razvoj djeteta, no oni se ne događaju sami po sebi. Odgojni i formativni učinci sporta ovise uvelike o socijalnoj okolini, o načinu na koji je sam sportski trening organiziran, provođen i podržavan, u čemu ključnu ulogu imaju treneri i roditelji. Mnogi roditelji usmjeravaju djecu u sport, a da im samima nije jasno što biti sportaš znači i kakvi sve njih izazovi kao roditelje djeteta sportaša očekuju. U najboljoj namjeri nerijetko griješe, producirajući mladom sportašu nepotreban dodatni pritisak postizanja uspjeha i ostvarivanja rezultata, u čemu im se pridružuju i treneri.

U okviru ovog predavanja slušaoci će se upoznati sa segmentima psihološkog razvoja djeteta sportaša, čimbenicima koji na njih utječu u pozitivnom i negativnom smjeru te posljedicama koje iz toga proizlaze. Osvijestit će se obrasci nepoželjnog i poželjnog ponašanja roditelja djece sportaša, te će se dati smjernice za primjenu u praksi. Također, raspravljat će se o važnosti odnosa roditelja, trenera i sportaša, te o roditeljskim očekivanjima od trenera kao i o izvorima roditeljskog pritiska doživljenim iz trenerske perspektive. Kroz pitanja publike raspravit ćemo prezentiranu tematiku i istaknuti najveće izazove roditelja djece sportaša danas.