.

.

Temeljem članka 5. i članka 7. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo Povjerenstvo za prijam u službu objavljuje

Poziv na testiranje

.

Provjera znanja i sposobnosti vezano uz raspisani natječaj za pomoćnog knjižničara i knjižničara u Gradskoj knjižnici i čitaonici Đakovo na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica za svako radno mjesto, koji je objavljen 16. prosinca 2019. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo.

Testiranje kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održat će se 9. siječnja 2020. godine za kandidate pomoćnog knjižničara s početkom u 12 sati, a za kandidate knjižničara 10. siječnja 2020. godine u 12 sati u prostoru Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo, Kralja Tomislava 13, 31 400 Đakovo.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Ne postoji mogućnost naknadnog pismenog testiranja, bez obzira na razloge zbog kojih bi pojedini kandidat mogao biti spriječen da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Pismeni dio testiranja traje 70 minuta. Kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova na pismenom testiranju ostvaruju pravo pristupa intervjuu. Testiranje provodi Povjerenstvo za prijam u službu.

.

Pristupnici za testiranje za radno mjesto pomoćni knjižničar:

.

 1. Brataljenović, Ana
 2. Kust, Terica
 3. Štancl, Marija

POZIV NA TESTIRANJE PDF.

.

Pristupnici za testiranje za radno mjesto knjižničar:

 1. Boban, Betina
 2. Čačić, Filip
 3. Horvat, Stjepan
 4. Mandarić, Jelena
 5. Miškić, Boris
 6. Pavičić, Maja
 7. Ranogajec, Ivana
 8. Reibli, Ana

POZIV NA TESTIRANJE PDF.