RAVNATELJ
• Anđelka Blažević, dipl. knjižničar

UPRAVNO VIJEĆE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ĐAKOVO

• Ivana Ćurić, dipl. iur.
• Ivana Radnić, mag. pedagogije
• Kristina Podgornik, dipl. knjižničar