Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo osnovana je 1946. godine. Početni fond iznosio je 1420 knjiga, a danas knjižnica u svome fondu ima više od 100 000 jedinica građe. Godine 1953. Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo postaje samostalna ustanova. Osnivanjem Općinskog narodnog sveučilišta (od 27. 2. 1965. Narodno sveučilište„August Cesarec“) knjižnica gubi status samostalne ustanove i ulazi u sastav Sveučilišta kao dio Centra za čitaonice i knjižnice (kasnije Centar za kulturu).  Položaj knjižnice unutar Narodnog sveučilišta bio je nezavidan budući da su ostali centri donosili profit i samim time bili u središtu interesa. Napredak je stoga bio slab, a knjižničari se često izmjenjivali. Do 1987. godine knjižnica je mijenjala  dva puta adresu i imala velikih problema s prostorom, a od 1987. nalazi se u današnjem objektu u ulici kralja Tomislava 13. Na tada velikih 450 kvadratnih metara rad se mogao stručno organizirati. Knjižnica 7. 11. 1979. među prvima u Hrvatskoj pokreće rad bibliobusa. Već  sljedeće  godine ima 20 stajališta, 992 člana i posudbu od 27 373 knjige. Kako okolne općine i sela nisu imali knjižnice, bibliobus je bio vrlo uspješan. Bibliobus je radio do 1991. kada je zbog teškoća u održavanju i starosti prestao s radom. U lipnju 1991. knjižnica započinje s informatizacijom u programu Knjižnice Medveščak. Rat ne prekida rad knjižnice, ali se zavičajna zbirka, priručna literatura, rijetka i vrijedna građa sprema u sklonište. Dana 16. 5. 1994. prestaje djelovati Narodno sveučilište i dijeli se na Centar za kulturu i Gradsku knjižnicu i čitaonicu. Knjižnica napokon, nakon niza godina ukazivanja na problem statusa knjižnice u sustavu, ponovno postaje samostalna ustanova. Gradska knjižnica i čitaonica nalazi se u samom središtu grada, na tri etaže s ukupno 450 kvadratnih metara.