Donacija Milosrdnih sestara sv. Križa

Velika donacija pristigla nam je iz samostana Milosrdnih sestara sv. Križa. Hvala! 


Po par primjeraka ova dva naslova uvrstili smo u naš fond, a ostatak nudimo vama!

Ako želite knjigu za sebe ili za dijete, prošetajte do knjižnice i javite se na posudbeni pult!

Vidimo se!