Svemoć ili nemoć komunikacije

U svakodnevnim komunikacijskim procesima mnogo toga može poći u krivom smjeru i to najčešće zbog neznanja i nedovoljno razvijenih komunikacijskih vještina. Iz toga proizlazi da stjecanjem znanja o komunikaciji te boljom upotrebom vještina šutnje, slušanja, verbalne i neverbalne komunikacije te postavljanjem dobrih pitanja možemo unaprijediti svoju komunikaciju. A to će, na kraju, pridonijeti boljim međuljudskim odnosima. Kako unaprijediti komunikaciju možete saznati na predavanju prof. dr. sc. Lidije Arambašić pretprijavom na poveznicu https://forms.gle/FCM8wBqKgoNFrSw99.
PRIJAVE SU ZATVORENE jer smo popunili planirani broj sudionika. Hvala svima na interesu.
Predavanje će biti online putem Zoom plaforme, a moći ćete mu pristupiti sat vremena prije predavanja poveznicom koju ćemo vam poslati na elektroničku adresu koju ste naveli u prijavi.